Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane problemy stosowania warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
PK/0017/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

Przygotowywanie wytycznych do obliczeń projektowanej charakterystyki budynku.

Rozwiązania fasad wentylowanych z systemami mocowania naruszającymi ciągłość
izolacji cieplnej.

Projektowanie budynków z uwzględnieniem wymogów ubezpieczycieli budynków
i optymalizacja kosztów bezpieczeństwa pożarowego.

2015-04-23

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00

Nie wystarczy zbudować, trzeba jeszcze ubezpieczyć

11:00 - 12:00

Nowa metodologia obliczeń energetycznych a warunki techniczne

12:00 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 12:50

Fasady wentylowane - skomplikowane termicznie

12:50 - 13:20

Dyskusja i pytania

Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów