Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane problemy stosowania warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
LB/0019/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

Przygotowywanie wytycznych do obliczeń projektowanej charakterystyki budynku.

Rozwiązania fasad wentylowanych z systemami mocowania naruszającymi ciągłość
izolacji cieplnej.

Projektowanie budynków z uwzględnieniem wymogów ubezpieczycieli budynków
i optymalizacja kosztów bezpieczeństwa pożarowego.

2015-04-22

14:00 - 14:30

Rejestracja uczestników

14:30 - 15:30

Nie wystarczy zbudować, trzeba jeszcze ubezpieczyć

15:30 - 16:30

Nowa metodologia obliczeń energetycznych a warunki techniczne

16:30 - 16:50

Przerwa kawowa

16:50 - 17:20

Fasady wentylowane - skomplikowane termicznie

17:20 - 17:50

Dyskusja i pytania

Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
Miejsce
Siedziba LBOIARP
Grodzka 3
20 -112 Lublin