Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa budynków
MP/0020/Std/2015

Zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową budynków.

2015-04-20

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników.

16:00 - 16:30

Sytuacja prawna wyrobów budowlanych w świetle Rozporządzenia Rady Europy 305/2011.

16:30 - 17:30

Ochrona przeciwpożarowa budynków w kontekście obowiązujących przepisów.

17:30 - 18:00

Pytania i dyskusja.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl