Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków - część 2
MP/0023/Std/2015

Podstawowe pojęcia dotyczące wybranych aspektów akustycznych w projektowaniu budynków.

2015-05-11

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników.

16:00 - 17:00

Część teoretyczna - pojęcia podstawowe.

17:00 - 17:45

Część praktyczna - wymagania normowe, wykorzystanie danych katalogowych.

17:45 - 18:00

Pytania i dyskusja.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków