Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
MA/0024/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

2015-05-21

11:30 - 12:00

Rejestracja uczestników.

12:00 - 12:45

Obowiązujące normy, przepisy i zalecenia dotyczące budownictwa energooszczędnego.

W wykładzie zostaną przypomniane podstawowe przepisy, normy i zalecenia dotyczące rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówione zostaną również najważniejsze problemy projektantów dotyczących projektowania energooszczędnego.
 

12:45 - 13:15

Analiza budynku pod kątem strat energii (cieplnej, elektrycznej).

Możliwości redukcji strat energii w budynku ws. możliwości pozyskiwania energii w obszarze budynku. 
Na przykładzie modelowego budynku zostaną wskazane miejsca strat energetycznych budynków i ukazane możliwości ich zbilansowania przy pomocy urządzeń pozyskujących energię. Wykład skupi się głównie na różnych źródłach OZE, ich analizie i usystematyzowaniu. Omówione  zostaną  bardziej i mniej opłacalne.
 

13:15 - 13:40

Systemy Yawal rekomendowane do budynków energooszczędnych – wykład firmy Yawal SA.

13:40 - 14:00

Energooszczędne i bezpieczne drzwi automatyczne – wykład firmy record Sp. z o.o.

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa.

14:15 - 14:40

Trendy w budynkach wielorodzinnych – automatyka budynku – wykład ABB Sp. z o.o.

14:40 - 15:20

Argumenty za i przeciw rozwiązaniom OZE. Rzeczywistość kontra mentalność inwestora.

W interaktywnym wykładzie zostaną przedstawione argumenty przemawiające za i przeciw OZE. Celem jest przygotowanie architektów na odpieranie argumentów przeciwko OZE jak również dostarczenie argumentów umożliwiających przekonanie do propozycji inwestycji w OZE.
 

15:20 - 15:50

Analiza ekonomiczna inwestycji domu energooszczędnego, koszty utrzymania, czas zwrotu poniesionych kosztów.

Przedstawienie kosztów energii elektrycznej w budynku w postaci aplikacji  arkusza kalkulacyjnego, w którym można przeanalizować koszty ws. zyski z instalacji fotowoltaicznej. Arkusz kalkulacyjny pozwoli określić czas zwrotu w odniesieniu do poniesionych kosztów. Uczestnicy będą mogli podawać swoje propozycje kosztowe i w czasie rzeczywistym będą mogli otrzymać odpowiedź na temat opłacalności inwestycji.
 

15:50 - 16:00

Podsumowanie, indywidualne konsultacje techniczne.

Prowadzący
Absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Inżynierii Środowiska i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Posiada uprawnienia Projektowe w zakresie Instalacji Sanitarnych. Od 18 lat aktywnie działa na rynku instalacji sanitarnych a od 6 lat jest jednym z aktywnych uczestników rynku OZE (między innymi jako prelegent w kilkudziesięciu konferencjach technicznych prezentując najnowsze rozwiązania w zakresie OZE). Jako konsultant techniczny z ramienia Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej brał udział w konsultacjach przy opracowywaniu nowych przepisów NFOŚiGW. Jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska takich jak np.: Zielony Instytut, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Obecnie współpracuje z producentem systemów aluminiowych przy tworzeniu najnowszego rozwiązania technologicznego fasady fotowoltaicznej.
Miejsce
Izba Architektów RP- sala szkoleniowa
Stawki 2A
00-193 Warszawa
Organizatorzy
  • IARP: Izba Architektów RP