Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dostosowanie istniejących budynków do obowiązujących przepisów. Stosowanie rozwiązań zastępczych i zamiennych
MP/0026/Std/2015

Zastosowanie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z ochrona p.pożarową i nową strukturą przepisów techniczno-budowlanych.

2015-05-18

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:30

Dostosowanie istniejących budynków do obowiązujących przepisów. Stosowanie rozwiązań zastępczych i zamiennych

17:30 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków