Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane problemy stosowania warunków technicznych w zakresie energooszczędności i ubezpieczeń budynków
WM/0027/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

Przygotowywanie wytycznych do obliczeń projektowanej charakterystyki budynku.

Rozwiązania fasad wentylowanych z systemami mocowania naruszającymi ciągłość
izolacji cieplnej.

Projektowanie budynków z uwzględnieniem wymogów ubezpieczycieli budynków
i optymalizacja kosztów bezpieczeństwa pożarowego.

2015-06-26

13:00 - 13:15

Rejestracja uczestników

13:15 - 14:15

Nie wystarczy zbudować, trzeba jeszcze ubezpieczyć

14:15 - 14:45

Nowa metodologia obliczeń energetycznych a warunki techniczne

14:45 - 15:00

Przerwa kawowa

15:00 - 15:30

Fasady wentylowane - skomplikowane termicznie

15:30 - 16:00

Dyskusja i pytania

Prowadzący

Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.

Miejsce
Siedziba WMOIA RP VIII piętro
1 Maja 13
10-117 Olsztyn
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

697 886 051
wm@iarp.pl