Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).
SL/0028/Std/2015

Zmiany ustawy w świetle dotychczasowych doświadczeń; interpretacje, wykładnie i wyjaśnienia.
Współpraca z Izbą Architektów RP i SARP, w sprawie uprawnień budowlanych, odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2015-06-09

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:00

Wykład

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 17:45

Pytania, dyskusja

17:45 - 18:00

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

Prowadzący
Miejsce
SLOIA RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Organizatorzy
  • Współorganizator: SARP O/ Katowice