Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wymagania sanitarne dla zakładów zapewniających całodobową opieką osobom przewlekle chorym
MP/0029/Std/2015

Wymagania sanitarne dla zakładów zapewniających osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku całodobową opiekę.

Praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej zagadnień sanitarnych związanych z zakładami opiekuńczo leczniczymi, pielęgnacyjnymi, hospicjami, domami pomocy społecznej.

2015-06-08

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:00

Wykład

17:00 - 18:00

Warsztaty praktyczne - dyskusja

Prowadzący

Alina Jamka - doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej , a od 1998 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca sanitarnohigieniczny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców sanitarnohigienicznych, biegły sądowy w zakresie spraw sanitarnohigienicznych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań sanitarnohigienicznych.

Ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym i technologicznym, w tym licznych projektów gastronomicznych; Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP /
W 2015 prowadziła w MPOIA RP cykl szkoleń z zakresu projektowania zakładów gastronomicznych oraz służby zdrowia.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl