Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
MP/0031/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

2015-06-22

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:30

Obowiązujące normy, przepisy i zalecenia dotyczące budownictwa energooszczędniego.

16:30 - 17:10

Analiza budynku pod kątem strat energii cieplnej i elektrycznej.

17:10 - 17:30

Systemy Yawal rekomendowane do budynków energooszczędnych - wykład firmy Yawal SA.

17:30 - 17:50

Energooszczędne i bezpieczne drzwi automatyczne - wykład firmy Record Sp. z o.o.

17:50 - 18:05

Przerwa kawowa.

18:05 - 18:25

Automatyka budynku - trendy w budynkach wielorodzinnych - wykład ABB Sp. z o.o.

18:25 - 19:00

Argumenty za i przeciw rozwiązaniom OZE. Rzeczywistość kontra mentalność Inwestora.

19:00 - 19:30

Analiza ekonomiczna inwestycji domu energooszczędnego, koszty utrzymania, czas zwrotu poniesionych kosztów.

Prowadzący
Absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Inżynierii Środowiska i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Posiada uprawnienia Projektowe w zakresie Instalacji Sanitarnych. Od 18 lat aktywnie działa na rynku instalacji sanitarnych a od 6 lat jest jednym z aktywnych uczestników rynku OZE (między innymi jako prelegent w kilkudziesięciu konferencjach technicznych prezentując najnowsze rozwiązania w zakresie OZE). Jako konsultant techniczny z ramienia Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej brał udział w konsultacjach przy opracowywaniu nowych przepisów NFOŚiGW. Jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska takich jak np.: Zielony Instytut, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Obecnie współpracuje z producentem systemów aluminiowych przy tworzeniu najnowszego rozwiązania technologicznego fasady fotowoltaicznej.
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków