Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Konferencja IZOLACJE 2013 – Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze
IARP/0001/Konf/2013

Rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie oraz błędy w zastosowaniu izolacji akustycznych.
Przedstawienie zachodzących obecnie zmian w prawie, które mają lub będą miały wpływ na rynek izolacji.
Zapoznanie się z opiniami niezależnych pracowników naukowych.

2013-02-27 Dzień 1

09:00 - 09:15

OTWARCIE KONFERENCJI - DZIEŃ PIERWSZY środa, 27 lutego 2013 r.

09:15 - 09:30

Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu i architekturze

Wystąpienie inauguracyjne - mgr inż. arch. Mariusz Ścisło (prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP)

09:30 - 09:50

Najnowsze wymagania w ramach nowych warunków technicznych dla budynków

mgr inż. Tomasz Żuchowski (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

09:50 - 10:10

Aktualny stan prawny w zakresie przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynku

mgr inż. Tomasz Gałązka (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

10:10 - 10:30

Budownictwo zero- lub prawie zeroenergetyczne – aspekty pozaenergetyczne

dr inż. Konrad Witczak (Politechnika Łódzka, Rockwool Polska)

10:30 - 10:50

Zmiany we wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 r. wynikające z Rozporządzenia P

mgr inż. Jadwiga Tworek (Instytut Techniki Budowlanej)

10:50 - 11:20

Dyskusja i podsumowanie I sesji konferencji

Dyskusja i podsumowanie I sesji - RYNEK IZOLACJI A AKTUALNE REGULACJE PRAWNE

11:20 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:05

Co-heating test, czyli czas naprawdę zaoszczędzić energię

mgr inż. Ewa Kosmala (Knauf Insulation)

12:05 - 12:25

Izolacje techniczne – określanie min. grubości izolacji oraz charakterystyka materiałów izolacyjnych

dr Artur Miros (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej)

12:25 - 12:45

Poprawa efektywności energetycznej budynku przy wykorzystaniu rozwiązań Thermaflex

mgr inż. Maciej Sokolik (Thermaflex Izolacji)

12:45 - 13:05

Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych a ochrona środowiska

mgr inż. Ryszard Borkowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych)

13:05 - 13:35

Dyskusja i podsumowanie II sesji konferencji

Dyskusja i podsumowanie II sesji konferencji - IZOLACJE TECHNICZNE

13:35 - 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 - 14:50

Reakcja na ogień wytwarzanych fabrycznie, uformowanych wyrobów izolacji cieplnej

mgr inż. Maria Dreger (Rockwool Polska)

14:50 - 15:10

Przepisy i wymagania w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej w Polsce na tle wybranych państw europejskich

dr Anna Iżewska (Instytut Techniki Budowlanej), mgr inż. Henryk Kwapisz (Saint-Gobain Construction Products Polska marka Isover)

15:30 - 15:50

Błędy w projektowaniu i wykonawstwie izolacji akustycznych

dr hab. inż., prof. ITB Barbara Szudrowicz, dr inż. Elżbieta Nowicka (Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Akustyki)

15:30 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 16:20

Kształtowanie akustyki w budynkach – prawidłowe rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie

dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak (Politechnika Krakowska)

16:20 - 16:40

Wibroakustyka w konstrukcjach lekkich – projektowanie i dobór materiałów

mgr inż. Adam Radzimski (Adam)

16:40 - 17:10

Dyskusja i podsumowanie III sesji konferencji

Dyskusja i podsumowanie sesji IZOLACJE AKUSTYCZNE

19:30 - 20:00

Uroczysta kolacja

2013-02-28 Dzień 2

09:00 - 09:10

DZIEŃ DRUGI KONFERENCJI - czwartek, 28 lutego 2013 r.

09:10 - 09:40

Analiza nowych warunków technicznych w zakresie wymagań energetycznych

mgr inż. Jerzy Żurawski (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Stowarzyszenie Agencji i Fundacji Poszanowania Energii i Środowiska SAPE), dr inż. Aleksander Panek (Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii)

09:40 - 10:00

Problem mostków cieplnych w budynkach – sposoby ich likwidacji

mgr inż. Ireneusz Stachura (Schöck)

10:00 - 10:30

Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Właściwości materiałów hydroizolacyjnych i wynikające z tego ich zastosowania

mgr inż. Maciej Rokiel (Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Deitermann)

10:30 - 11:10

Przerwa kawowa

11:10 - 11:30

Hydroizolacje podziemnych części budynków z wykorzystaniem mat bentonitowych

dr inż. Krzysztof Pogan (Mapei Polska)

11:30 - 12:00

Odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej podczas renowacji obiektów zabytkowych

mgr inż. Cezariusz Magott (Izoserwis Izolacje Budowlane)

12:00 - 12:20

Systemowe rozwiązanie izolacji SikaProof®A

mgr inż. Krzysztof Śleszycki (Sika Poland)

12:20 - 12:50

Dyskusja i podsumowanie pierwszej części IV sesji

Dyskusja i podsumowanie pierwszej części IV sesji - IZOLACJE – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO (WARSZTATY)

12:50 - 13:50

Przerwa obiadowa

13:50 - 14:20

Projektowanie przegród pod kątem zjawisk cieplno-wilgotnościowych

dr inż. Adam Ujma (Politechnika Częstochowska)

14:20 - 14:30

Renowacje zawilgoconych murów metodą iniekcji w technologii marki Weber Deitermann

mgr inż. Maciej Rokiel (Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Deitermann)

14:30 - 14:40

Drenaż i izolacja ścian w gruncie przy użyciu Leca® KERAMZYTU

mgr inż. Andrzej Dobrowolski (Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Leca®)

14:40 - 15:10

Przerwa kawowa

15:10 - 15:40

Nowoczesne technologie elewacyjne – dobór i projektowanie

dr inż. arch. Janusz Barnaś (Politechnika Krakowska, IPG)

15:40 - 16:10

Rozwiązania projektowo-architektoniczne fasad przeszklonych

dr hab. inż. Dariusz Heim (Politechnika Łódzka, Katedra Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych)

16:10 - 16:40

Dyskusja i podsumowanie drugiej części IV sesji

Dyskusja i podsumowanie drugiej części IV sesji - IZOLACJE – PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO (WARSZTATY)

16:40 - 17:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
Prowadzący
Miejsce
THE WESTIN WARSAW
al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa
Organizatorzy
  • IARP: Izba Architektów RP
Sponsorzy