Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
WP/0033/Std/2015

Omówienie wymagań związanych z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".

Omówienie wymagań związanych z wprowadzeniem nowelizacji normy PN-B-02151-3 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów budowanych - wymagania".

2015-06-17

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:45

Nowa norma PN-B 02151-4. Przesłanki wprowadzenia, cel i zakres, status normy.

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia w niej używane a w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia,  czas pogłosu pomieszczenia oraz Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną różne metody kontroli.

14:45 - 15:30

Nowelizacja normy PN-B-02151-3. Przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

W wykładzie zostaną przedstawione powiązania między WT  a PN-B-02151-3.
Będą wskazane przykładowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w różnych typach budynków.
Uczestnicy zapoznają się z metodami kontroli parametrów obliczonych teoretycznie.
Omówiona zostanie również planowana norma PN-B-02151-5.

15:30 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 16:45

Warsztat Ecophon

Warsztat Ecophon - sposoby  obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniu.

16:45 - 17:30

Warsztat Isover

Warsztat Isover - praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach – studium przypadku. Dobranie przegrody poziomej spełniającej wymagania aktualnej normy przy wykorzystaniu narzędzia Floor-Matrix.
 

17:30 - 18:00

Podsumowanie i dyskusja

Pytania uczestników, dla chętnych konsultacje techniczne.
Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Sponsorzy