Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
MP/0035/Std/2015

Zmiany wynikające z nowelizacji Prawa budowlanego, które wejdą w życie 28.06.2015 r.

2015-06-15

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników;

17:00 - 18:00

Omówienie zagadnień prawnych;

18:00 - 18:30

Omówienie sposobu określania obszaru oddziaływania obiektu;

18:30 - 19:00

Dyskusja.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne