Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).
SL/0036/Std/2015

Zmiany ustawy w świetle dotychczasowych doświadczeń; interpretacje, wykładnie i wyjaśnienia.
Współpraca z Izbą Architektów RP i SARP, w sprawie uprawnień budowlanych, odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2015-06-22

15:15 - 15:30

Rejestracja uczestników

15:30 - 16:30

Wykład

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:45

Wykład

Prowadzący
Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy
Śląska 11/13
42-200 Częstochowa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl