Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii
SL/0037/Std/2015

Zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodność projektów architektonicznych z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii oraz zakres opracowań zwanych „informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

2015-06-23

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:30

Wykład

Główny prowadzący: Nadinspektor Andrzej Herko
 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:10

Prezentacja formy "peka"

Ergonomia przy projektowaniu mebli kuchennych oraz garderobianych. Ergonomia i Design produktów oferowanych przez firmę PEKA. Projektowanie kuchni: trójkąt roboczy, cztery strefy.


Prowadzący: Marcin Milewski
 

17:10 - 17:35

Prezentacja firmy "LOGAN"


Prowadzący: Marek Sajnóg
 

17:35 - 18:00

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi

Prowadzący
Nadinspektor Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach.
Honorowy Członek Śląskiej Izby Budownictwa;
autor szkoleń i wystąpień na konferencjach krajowych oraz publikacji w prasie fachowej.
Przedstawiciel firmy “peka”.
Pracownik działu obsługi klienta i działu handlowego;
odpowiedzialny za obsługę klientów w województwie Śląskim i Małopolskim.

Właściciel firmy “LOGAN”.
Odpowiedzialny za kontakty z pracowniami architektonicznymi.
Miejsce
SLOIA RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Organizatorzy
  • Współorganizator: SARP O/ Katowice
Sponsorzy