Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Profesjonalna działalność architekta i problemy z nią związane
MA/0038/Std/2015

Zasady konstruowania umów projektowych, opisywania przedmiotu zamówienia i określania strony umowy.
Poznanie zobowiązań architekta i zlecającego wynikających z umowy.

2015-07-09

14:45 - 15:00

Rejestracja

15:00 - 16:00

Konstrukcja umowy projektowej.

16:00 - 16:15

Przerwa

16:15 - 17:15

Szczegółowe zagadnienia dotyczące umów.

Prowadzący
Miejsce
Uniwersal XII piętro, sala A
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa