Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność zawodowa oraz dyscyplinarna członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
MA/0041/Std/2015

Zasady odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej członków Izby Architektów RP. Procedura postępowań przed organami dyscyplinarnymi Izby Architektów RP.

2015-07-16

15:45 - 16:00

Rejestracja

16:00 - 17:30

Odpowiedzialność zawodowa architekta

17:30 - 17:45

Przerwa

17:45 - 19:00

Odpowiedzialność dyscyplinarna architekta

Prowadzący
Miejsce
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - sala konferencyjna
Stawki 2A
00-193 Warszawa