Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
MA/0042/Std/2015

Najistotniejsze założenia nowelizacji Prawa budowlanego.
Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?
Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

2015-07-23

15:45 - 16:00

Rejestracja

16:00 - 17:00

Zmiany w Prawie budowlanym

Omówienie najistotniejszych założeń nowelizacji Prawa budowlanego.

17:00 - 17:15

Przerwa

17:15 - 18:15

Kontynuacja tematu i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - sala konferencyjna
Stawki 2A
00-193 Warszawa