Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
PO/0044/Std/2015

Zmiany ustawy Prawo budowlane w świetle dotychczasowych doświadczeń.
Charakterystyka wszystkich istotnych zmian Ustawy w zakresie dokonywania zgłoszeń i innych procedur wynikających z tej zmiany.

2015-07-06

17:00 - 17:15

Rejestracja uczestników

17:15 - 19:00

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

19:00 - 19:30

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Sala Dworu Bractwa Św. Jerzego - siedziba SARP O/Wybrzeże
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk