Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane
MP/0045/Std/2015

Zmiany wynikające z nowelizacji Prawa budowlanego, które wejdą w życie 28.06.2015 r.

2015-07-27

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:45

Omówienie sposobu określania obszaru oddziaływania obiektu (Komunikat nr MP 01)

17:45 - 18:30

Omówienie zagadnień prawnych (Komunikat nr MP 02)

18:30 - 19:30

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków