Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
MA/0047/Std/2015

Zmiany w Prawie budowlanym.
Omówienie wszystkich istotnych zmian jakie weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).

2015-08-20

15:45 - 16:00

Rejestracja

16:00 - 18:00

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane cz.1

18:00 - 18:15

Przerwa

18:15 - 20:15

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane cz.2 i dyskusja

Prowadzący

16.06.2004r. uzyskany tytuł magistra nauk prawnych
01.09.2008r. pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Miejsce
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - sala konferencyjna.
Stawki 2A
00-193 Warszawa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl