Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane obowiązująca od 28 czerwca 2015 r.
MA/0049/Std/2015

Zmiany w Prawie budowlanym wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).

Istotne zmiany jakie weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 r.

2015-09-03

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 18:00

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

Wykład.

18:00 - 18:15

Przerwa

18:15 - 20:15

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

Kontynuacja wykładu, pytania uczestników oraz dyskusja.
Prowadzący
16.06.2004r. uzyskany tytuł magistra nauk prawnych
01.09.2008r. pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Miejsce
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - sala konferencyjna
Stawki 2A
00-193 Warszawa