Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja - 2013
IARP/0002/Konf/2013

Doroczne targi i seminaria branżowe "Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2013".

Nowelizacja warunków technicznych i planowane dopłaty do domów energooszczędnych (wytyczne NFOŚ).
Blok tematyczny poświęcony obiektom hotelowym i restauracyjnym.
Zagadnienia wyboru systemu wentylacji i klimatyzacji. Specyfika wymagań dla różnych typów pomieszczeń a komfort ich użytkowania a także problemy basenów i kuchni w hotelach oraz zasady prawidłowej eksploatacji systemów wentylacyjnych.

2013-03-05 Dzień 1

10:00 - 16:00

Seminaria - 5 marca 2013

Przepisy / normy / technologie

 • Zmiany w przepisach - nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budyni i ich usytuowanie.
 • Dofinansowanie NFOŚ do systemów rekuperacji – omówienie zasad dofinansowania i wymagań w zakresie rekuperacji.
 • Sprawność odzysku ciepła z powietrza usuwanego - teoria a praktyka.
 • Pomiary szczelności budynków.
 • Wpływ zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych na stosowanie wentylacji naturalnej.
 • Problemy eksploatacyjne kanałów wentylacji naturalnej.
 • Czujniki CO2 - sterowanie wentylacją w zależności od potrzeb.
 • Nowa norma polska – kontrola czystości systemów wentylacji i metody czyszczenia
 • Systemy HVAC w certyfikacji budynków BREEAM

Obiekty hotelowe i konferencyjne  – uwarunkowania dla systemów wentylacji i klimatyzacji. Seminarium polecane dla architektów i inwestorów.

Centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne

 • Metody oceny efektywności energetycznej central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
 • Energochłonność procesów obróbki powietrza w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
 • Analiza opłacalności stosowania pompy ciepła w basenowych centralach wentylacyjnych.
UWAGA: godziny przeprowadzania poszczególnych seminariów organizatorzy podadzą na stronie internetowej Targów - www.forumwentylacja.pl

2013-03-06 Dzień 2

10:00 - 16:00

Seminaria - 6 marca 2013

Instalacje wentylacji bytowej i pożarowej - autonomia i współdziałanie
 • Wymogi dla dokumentacji projektowej dotyczącej wentylacji pożarowej. 
 • Warunki zastosowania wentylacji bytowej w ochronie przeciwpożarowej.
 • Zintegrowane systemy sterowania instalacją wentylacji pożarowej i  bytowej - elastyczna realizacja scenariusza pożarowego.
 • Zasady budowy scenariusza współdziałania instalacji bytowej i pożarowej w budynkach użytkowych.
 • Systemy wentylacji pożarowej dla budynków modernizowanych – przykłady.
 • Zabezpieczenie szachtów windowych - metody i rozwiązania, warunki zastosowania wind do ewakuacji.
 • Instalacje odbioru powietrza i dymu w budynkach wielokondygnacyjnych.
 • Organizacja nawiewu kompensacyjnego w systemach oddymiania ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkokubaturowych.
 • Raport z prac komitetu CEN w zakresie zabezpieczenia budynków przed zadymieniem.
Wentylacja i klimatyzacja
 • Pompy ciepła w systemach wentylacji i klimatyzacji. 
 • Systemy VRF do zastosowań w obiektach hotelowych.
 • Wentylacja wyporowa - zasady projektowe.
 • Wentylacja i klimatyzacja w centrach rekreacyjnych.   
 • Wybór klimakonwektorów do zastosowań hotelowych.   
 • Akumulacja chłodu w klimatyzacji.
 • Nowelizacja przepisów w sprawie zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
 • Numeryczna mechanika płynów w codziennej pracy konstruktora, projektanta, instalatora na przykładzie oprogramowana FloEFD.
UWAGA: godziny przeprowadzania poszczególnych seminariów organizatorzy podadzą na stronie internetowej Targów - www.forumwentylacja.pl
Miejsce
Centrum Kongresowo-Hotelowe GROMADA
ul. 17 Stycznia 32 (róg Al. Żwirki i Wigury)
Warszawa
Organizatorzy
 • IARP: Izba Architektów RP
Sponsorzy