Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
PD/0050/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

2015-09-10

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:30

Obowiązujące normy, przepisy i zalecenia dotyczące budownictwa energooszczędnego.

W wykładzie zostaną przypomniane podstawowe przepisy, normy i zalecenia dotyczące rozporadzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówione zostaną również najwazniejsze problemy projektantów dotyczace projektowania energooszczędnego.

16:30 - 17:10

Analiza budynku pod katem strat energii cieplnej i elektrycznej.

Na przykładzie modelowego budynku zostaną wskazane miejsca strat energetycznych budynków i ukazane możliwościich zbilansowania przy pomocy urzadzeń pozyskujących energię. Wykład skupi się glównie na różnych źródłach OZE, ich analizie i usystematyzowaniu.

17:10 - 17:30

Systemy Yawal rekomendowane do budynków energooszczędnych - wykład firmy Yawal SA.

17:30 - 17:50

Energooszczędne i bezpieczne drzwi automatyczne - wykład firmy Record Sp. z o.o.

17:50 - 18:05

Przerwa kawowa.

18:05 - 18:25

Automatyka budynku - trendy w budynkach wielorodzinnych - wykład ABB Sp. z o.o.

18:25 - 19:00

Argumenty za i przeciw rozwiązaniom OZE. Rzeczywistość kontra mentalność inwestora.

W interaktywnym wykładzie zostaną przedstawione argumenty przemawiajace za i przeciw OZE. Celem jest przygotowanie architektów na odpieranie argumentów przeciwko OZE jak również dostarczenie argumentów umożliwiających  przekonanie do propozycji inwestycji OZE.

19:00 - 19:30

Analiza ekonomiczna inwestycji domu energooszczędnego, koszty utrzymania, czas zwrotu poniesionych kosztów.

Przedstawienie i analiza kosztów energii elektrycznej w budynku w aplikacji arkusza kalkulacyjnego, w którym można przeanalizować efektywność ekonomiczną. Arkusz kalkulacyjny pozwala określić okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej. Uczestnicy będą mogli podawać swoje propozycje kosztowe i w czasie rzeczywistym będą mogli otrzymywać odpowiedź na temat opłacalności inwestycji.
Prowadzący
Absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Inżynierii Środowiska i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Posiada uprawnienia Projektowe w zakresie Instalacji Sanitarnych. Od 18 lat aktywnie działa na rynku instalacji sanitarnych a od 6 lat jest jednym z aktywnych uczestników rynku OZE (między innymi jako prelegent w kilkudziesięciu konferencjach technicznych prezentując najnowsze rozwiązania w zakresie OZE). Jako konsultant techniczny z ramienia Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej brał udział w konsultacjach przy opracowywaniu nowych przepisów NFOŚiGW. Jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska takich jak np.: Zielony Instytut, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Obecnie współpracuje z producentem systemów aluminiowych przy tworzeniu najnowszego rozwiązania technologicznego fasady fotowoltaicznej.
Miejsce
Restauracja "Wariatka" przy Teatrze Dramatycznym im. Al. Węgierki
Elektryczna 12
15-508 Białystok