Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie
MP/0051/Std/2015

Prawo autorskie

2015-09-07

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:30

Prawo autorskie

18:30 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Anna Bożek Kancelaria Adwokacka

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne