Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Postępowania administracyjne w kontekście małej nowelizacji Prawa budowlanego
PO/0052/Std/2015

Omówienie ostatnich zmian dokonanych w Prawie budowlanym wraz z wyjaśnieniem podejścia administracji architektoniczno - budowlanej do wymogów stawianych w ustawie na podstawie dotychczasowych doświadczeń i orzeczeń sądowych.

2015-09-21

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

19:00 - 20:00

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Miejsce
Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Wybrzeże, Dwór Bractwa Św. Jerzego
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk