Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane obowiązująca od 28 czerwca 2015 r.
MA/0055/Std/2015

Zmiany w Prawie budowlanym wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).

Istotne zmiany jakie weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 r.

2015-10-14

15:45 - 16:00

Rejestracja

16:00 - 18:00

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane cz.1

18:00 - 18:15

Przerwa

18:15 - 20:15

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane cz.2 i dyskusja

Prowadzący
16.06.2004r. uzyskany tytuł magistra nauk prawnych
01.09.2008r. pracownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Miejsce
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - sala konferencyjna
Stawki 2A
00-193 Warszawa