Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty na temat wybranych zagadnień dotyczących projektowania bloków operacyjnych, porodowych i pracowni endoskopii w świetle braku precyzyjnych przepisów sanitarno-higienicznych
MP/0056/Std/2015

Przepisy sanitarno-higieniczne dotyczące bloków operacyjnych, porodowych i pracowni endoskopii.

2015-10-12

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników;

16:00 - 16:30

Pojęcia podstawowe;

16:30 - 17:00

Przedstawienie schematów funkcjonalno-technologicznych, omówienie przykładowych projektów;

17:00 - 18:00

Warsztaty: ocena przedstawionych projektów.

Prowadzący

Alina Jamka - doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej , a od 1998 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca sanitarnohigieniczny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców sanitarnohigienicznych, biegły sądowy w zakresie spraw sanitarnohigienicznych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań sanitarnohigienicznych.

Ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym i technologicznym, w tym licznych projektów gastronomicznych; Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP /
W 2015 prowadziła w MPOIA RP cykl szkoleń z zakresu projektowania zakładów gastronomicznych oraz służby zdrowia.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne