Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odnawialne źródła energii w praktyce zawodowej architekta
SL/0061/Std/2015

Projektowanie domów energooszczędnych i pasywnych z wykorzystaniem urządzeń energetycznych bazujących na odnawialnych źródłach energii wykorzystanych do produkcji ciepła, chłodu i energii elektrycznej.

2015-10-20

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

Prowadzący: Jerzy Żurawski
 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład

Prowadzący: Łukasz Sajewicz
 

17:30 - 18:00

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice