Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa.
DS/0062/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

2015-11-05

12:45 - 13:00

Rejestracja uczestników.

13:00 - 13:30

Obowiązujące normy, przepisy i zalecenia dotyczące budownictwa energooszczędnego.

W wykładzie zostaną przypomniane podstawowe przepisy, normy i zalecenia dotyczące rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówione zostaną również najważniejsze problemy projektantów dotyczących projektowania energooszczędnego.
 

13:30 - 14:10

Analiza budynku pod kątem strat energii (cieplnej, elektrycznej).

Możliwości redukcji strat energii w budynku ws. możliwości pozyskiwania energii w obszarze budynku. 
Na przykładzie modelowego budynku zostaną wskazane miejsca strat energetycznych budynków i ukazane możliwości ich zbilansowania przy pomocy urządzeń pozyskujących energię. Wykład skupi się głównie na różnych źródłach OZE, ich analizie i usystematyzowaniu. Omówione  zostaną  bardziej i mniej opłacalne.
 

14:10 - 14:30

Systemy Yawal rekomendowane do budynków energooszczędnych – wykład firmy Yawal SA.

14:30 - 14:50

Energooszczędne i bezpieczne drzwi automatyczne – wykład firmy record Sp. z o.o.

14:50 - 15:05

Przerwa kawowa.

15:05 - 15:25

Trendy w budynkach wielorodzinnych – automatyka budynku – wykład ABB Sp. z o.o.

15:25 - 16:00

Argumenty za i przeciw rozwiązaniom OZE. Rzeczywistość kontra mentalność inwestora.

W interaktywnym wykładzie zostaną przedstawione argumenty przemawiające za i przeciw OZE. Celem jest przygotowanie architektów na odpieranie argumentów przeciwko OZE jak również dostarczenie argumentów umożliwiających przekonanie do propozycji inwestycji w OZE.
 

16:00 - 16:30

Analiza ekonomiczna inwestycji domu energooszczędnego, koszty utrzymania, czas zwrotu poniesionych kosztów.

Przedstawienie kosztów energii elektrycznej w budynku w postaci aplikacji  arkusza kalkulacyjnego, w którym można przeanalizować koszty ws. zyski z instalacji fotowoltaicznej. Arkusz kalkulacyjny pozwoli określić czas zwrotu w odniesieniu do poniesionych kosztów. Uczestnicy będą mogli podawać swoje propozycje kosztowe i w czasie rzeczywistym będą mogli otrzymać odpowiedź na temat opłacalności inwestycji.
 
Prowadzący
Absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Inżynierii Środowiska i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Posiada uprawnienia Projektowe w zakresie Instalacji Sanitarnych. Od 18 lat aktywnie działa na rynku instalacji sanitarnych a od 6 lat jest jednym z aktywnych uczestników rynku OZE (między innymi jako prelegent w kilkudziesięciu konferencjach technicznych prezentując najnowsze rozwiązania w zakresie OZE). Jako konsultant techniczny z ramienia Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej brał udział w konsultacjach przy opracowywaniu nowych przepisów NFOŚiGW. Jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska takich jak np.: Zielony Instytut, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Obecnie współpracuje z producentem systemów aluminiowych przy tworzeniu najnowszego rozwiązania technologicznego fasady fotowoltaicznej.
Miejsce
Wrocławski Park Przemysłowy Centrum Konferencyjne WPP, sala Miedziana
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław