Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
SL/0063/Std/2015

Zmiany Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443) w świetle dotychczasowych doświadczeń. Interpretacje, wykładnie i wyjaśnienia.

Współpraca z Izbą Architektów RP i SARP w sprawie uprawnień budowlanych, odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2015-10-27

15:30 - 15:45

Rejestracja uczestników

15:45 - 16:45

Wykład

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Wykład

18:00 - 18:30

Pytania, dyskusja

Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym.
Prowadzący
Miejsce
SARP o/Bielsko – Biała
Głęboka 16/6
Bielsko-Biała