Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Spotkanie z Naczelnikami Wydziałów Architektury Trójmiasta - omówienie wymagań i procedur w postępowaniach prowadzonych przed tymi urzędami
PO/0065/Std/2015

Spotkanie z naczelnikami organów wydających decyzje o pozwoleniu na budowę i dyskusja o zagadnieniach ważnych dla architektów. Problematyka została wyodrębniona wcześniej w procesie wielomiesięcznej konsultacji z organami.

Dyskusja dotyczyła zagadnień wielokrotnie się powtarzających w procedurach uzyskiwania pozwoleń na budowę.

2015-11-23

17:00 - 20:00

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl