Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
PO/0066/Std/2015

Zagadnienia ogólne dotyczące cywilnej oraz zawodowej odpowiedzialności architektów IARP.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe architektów od odpowiedzialności cywilnej.

Przykłady szkód i roszczeń.

2015-11-09

14:30 - 15:00

Elewacje Baumit - innowacyjne systemy ocieplenia

1. Czysta fasada - samoczyszczący system elewacyjny,
2. Modelowany tynk dekoracyjny Creativ Top - imitacje materiałów elewacyjnych. 

15:00 - 15:30

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

15:30 - 17:30

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń

17:30 - 17:50

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów, program IARP, przykłady szkód i roszczeń

17:50 - 18:50

Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście problemów/roszczeń ze strony inwestora

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl