Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
DS/0067/Std/2015

Zagadnienia ogólne dotyczące cywilnej oraz zawodowej odpowiedzialności architektów IARP.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe architektów od odpowiedzialności cywilnej.

Przykłady szkód i roszczeń.

2015-11-16

12:00 - 12:30

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

12:30 - 14:30

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń

14:30 - 14:50

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów, program IARP, przykłady szkód i roszczeń

14:50 - 15:50

Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście problemów/roszczeń ze strony inwestora

Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl