Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
SL/0071/Std/2015

Zagadnienia ogólne dotyczące cywilnej oraz zawodowej odpowiedzialności architektów IARP.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe architektów od odpowiedzialności cywilnej.

Przykłady szkód i roszczeń.

2015-11-17

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:30

Wykład

Prowadzący: Robert Popielarz
 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:15

Wykład

Prowadzący: Robert Popielarz
 

18:15 - 18:45

Dyskusja; możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul.3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl