Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
ZP/0073/Std/2015

Zagadnienia ogólne dotyczące cywilnej oraz zawodowej odpowiedzialności architektów IARP.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe architektów od odpowiedzialności cywilnej.

Przykłady szkód i roszczeń.

2015-12-10

10:15 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 12:00

Wykład

Prowadzący: Robert Popielarz
 

12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:45

Wykład

Prowadzący: Robert Popielarz
 

13:45 - 14:15

Dyskusja; możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

Prowadzący
Miejsce
Centrum Szkoleń i Konferencji STEM
ul. Celna 3
70-644 Szczecin
Organizatorzy
  • Główny organizator: Izba Architektów RP