Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
PK/0074/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

2015-12-03

10:45 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:45

Obowiązujące normy, przepisy i zalecenia dotyczące budownictwa energooszczędnego.

W wykładzie zostaną przypomniane podstawowe przepisy, normy i zalecenia dotyczące rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówione zostaną również najważniejsze problemy projektantów dotyczące projektowania energooszczędnego. 

11:45 - 12:15

Analiza budynku pod kątem strat energii cieplnej i elektrycznej.

Możliwości redukcji strat energii w budynku ws. możliwości pozyskiwania energii w obszarze budynku.

Na przykladzie modelowego budynku zostaną wskazane miejsca strat energetycznych budynków i ukazane możliwości ich zbilansowania przy pomocy urządzeń pozyskujących energię. Wykład skupi się głównie na różnych źródłach OZE, ich analizie i usystematyzowaniu.

12:15 - 12:35

Systemy Yawal rekomendowane do budynków energooszczędnych - wykład firmy Yawal SA.

12:35 - 12:55

Energooszczędne i bezpieczne drzwi automatyczne - wykład firmy Record Sp. z o.o.

12:55 - 13:10

Przerwa kawowa

13:10 - 13:30

Automatyka budynku - trendy w budynkach wielorodzinnych - wykład ABB Sp. z o.o.

13:30 - 14:15

Argumenty za i przeciw rozwiązaniom OZE. Rzeczywistość kontra mentalność inwestora.

W interaktywnym wykładzie zostaną przedstawione argumenty przemawiające za i przeciw OZE. Celem jest przygotowanie architektów na odpieranie argumentów przeciwko OZE jak również dostarczenie argumentów umożliwiających przekonanie do propozycji inwestycji w OZE.

14:15 - 14:45

Analiza ekonomiczna inwestycji domu energooszczędnego, koszty utrzymania, czas zwrotu poniesionych kosztów.

Przedstawienie i analiza kosztów energii elektrycznej w budynku w aplikacji arkusza kalkulacyjnego, w którym można przeanalizować efektywność ekonomiczną. Arkusz kalkulacyjny pozwala określić okres zwrotu instalacji fotowoltanicznej. Uczestnicy będą mogli podawać swoje propozycje kosztowe i w czasie rzeczywistym będą mogli otrzymać odpowiedź na temat opłacalności inwestycji. 
Prowadzący
Absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Inżynierii Środowiska i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Posiada uprawnienia Projektowe w zakresie Instalacji Sanitarnych. Od 18 lat aktywnie działa na rynku instalacji sanitarnych a od 6 lat jest jednym z aktywnych uczestników rynku OZE (między innymi jako prelegent w kilkudziesięciu konferencjach technicznych prezentując najnowsze rozwiązania w zakresie OZE). Jako konsultant techniczny z ramienia Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej brał udział w konsultacjach przy opracowywaniu nowych przepisów NFOŚiGW. Jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska takich jak np.: Zielony Instytut, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Obecnie współpracuje z producentem systemów aluminiowych przy tworzeniu najnowszego rozwiązania technologicznego fasady fotowoltaicznej.
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów