Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
MP/0076/Std/2015

Zagadnienia ogólne dotyczące cywilnej oraz zawodowej odpowiedzialności architektów IARP.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe architektów od odpowiedzialności cywilnej.

Przykłady szkód i roszczeń.

2015-11-30

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:30

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne;

16:30 - 18:30

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń;

18:30 - 18:50

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów z Inwestorem, program IARP, przykłady szkód i roszczeń;

18:50 - 19:30

Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście roszczeń ze strony Inwestora.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl