Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty organizacji czasu pracy, poprawy efektywności i motywacji w praktyce architekta z elementami propedeutyki negocjacji
SL/0006/War/2015

Celem szkolenia jest nauczenie lepszego wykorzystania czasu dzięki:
- umiejętności rozpoznawania własnych priorytetów,
- technikom zarządzania czasem
- lepszej organizacji pracy.
Szkolenie zawiera elementy treningu automotywacji, a także przybliża metody radzenia sobie w kontaktach z klientami. Zawiera również podstawowe informacje o zasadach negocjacji oraz wzmacnia ochronę przed podejmowaniem decyzji pod wpływem manipulacji.

2015-12-03

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00

Warsztaty: Organizacja czasu i poprawa efektywności według metody GTD Davida Allena.

Przyczyny braku efektywności.
Omówienie metody GTD.
Schemat efektywności.
Omówienie poszczególnych elementów schematu.
Wskazówki i zalecenia.
 

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 12:30

Warsztaty (kontynuacja): Efektywność i motywacja

Zasada Pareto.
Analiza ABC.
Podstawowe zasady działania architekta w kontakcie z klientami.
Motywacja i sens życia.
Pułapki umysłu twórcy.
Koszty.
Rodzaje harmonogramów.
 

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 13:30

Warsztaty (kontynuacja): Propedeutyka negocjacji

Rodzaje negocjacji.
Nieuczciwe metody manipulacyjne w negocjacjach.
Style negocjacji.
Cele w negocjacjach.
Praktyczne wskazówki na temat negocjacji.
 

13:30 - 14:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice