Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r (Dz. U. poz. 443) o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
SL/0078/Std/2015

Zmiany w Ustawie Prawo budowlane w świetle dotychczasowych doświadczeń; interpretacje, wykładnie i wyjaśnienia.
Współpraca Administracji Architektoniczno-Budowlanej z Izbą Architektów RP i SARP, w sprawie uprawnień budowlanych, odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2015-12-08

15:30 - 15:45

Rejestracja uczestników

15:45 - 16:45

Wykład

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

Wykład (kontynuacja)

18:00 - 18:30

Pytania, dyskusja. Możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym.

Prowadzący
Miejsce
SARP o/Bielsko-Biała
Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl