Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Konkursy urbanistyczno-architektoniczne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych - część II
SL/0079/Std/2015

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie konkursów urbanistyczno-architektonicznych.

Różne perspektywy: zamawiającego, wykonawcy, uczestnika.

2015-12-09

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

16:15 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:45

Wykład-kontynuacja

17:45 - 18:00

Dyskusja / możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

Prowadzący

Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi doradzając oraz prowadząc jako pełnomocnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach. Pełnomocnik zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl