Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
ZP/0083/Std/2015

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

2016-01-14

10:45 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:30

Obowiązujące normy, przepisy i zalecenia dotyczące budownictwa energooszczędnego.

W wykładzie zostaną przypomniane podstawowe przepisy, normy i zalecenia dotyczące rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówione zostaną również najważniejsze problemy projektantów dotyczące projektowania energooszczędnego. 

11:30 - 12:10

Analiza budynku pod kątem strat energii cieplnej i elektrycznej.

Możliwości redukcji strat energii w budynku ws. możliwości pozyskiwania energii w obszarze budynku.

Na przykladzie modelowego budynku zostaną wskazane miejsca strat energetycznych budynków i ukazane możliwości ich zbilansowania przy pomocy urządzeń pozyskujących energię. Wykład skupi się głównie na różnych źródłach OZE, ich analizie i usystematyzowaniu.

12:10 - 12:30

Systemy Yawal rekomendowane do budynków energooszczędnych - wykład firmy Yawal SA.

12:30 - 12:50

Energooszczędne i bezpieczne drzwi automatyczne - wykład firmy Record Sp. z o.o.

12:50 - 13:05

Przerwa kawowa

13:05 - 13:25

Automatyka budynku - trendy w budynkach wielorodzinnych - wykład ABB Sp. z o.o.

13:25 - 14:00

Argumenty za i przeciw rozwiązaniom OZE. Rzeczywistość kontra mentalność inwestora.

W interaktywnym wykładzie zostaną przedstawione argumenty przemawiające za i przeciw OZE. Celem jest przygotowanie architektów na odpieranie argumentów przeciwko OZE jak również dostarczenie argumentów umożliwiających przekonanie do propozycji inwestycji w OZE.

14:00 - 14:30

Analiza ekonomiczna inwestycji domu energooszczędnego, koszty utrzymania, czas zwrotu poniesionych kosztów.

Przedstawienie i analiza kosztów energii elektrycznej w budynku w aplikacji arkusza kalkulacyjnego, w którym można przeanalizować efektywność ekonomiczną. Arkusz kalkulacyjny pozwala określić okres zwrotu instalacji fotowoltanicznej. Uczestnicy będą mogli podawać swoje propozycje kosztowe i w czasie rzeczywistym będą mogli otrzymać odpowiedź na temat opłacalności inwestycji. 
Prowadzący
Absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Inżynierii Środowiska i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Posiada uprawnienia Projektowe w zakresie Instalacji Sanitarnych. Od 18 lat aktywnie działa na rynku instalacji sanitarnych a od 6 lat jest jednym z aktywnych uczestników rynku OZE (między innymi jako prelegent w kilkudziesięciu konferencjach technicznych prezentując najnowsze rozwiązania w zakresie OZE). Jako konsultant techniczny z ramienia Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej brał udział w konsultacjach przy opracowywaniu nowych przepisów NFOŚiGW. Jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska takich jak np.: Zielony Instytut, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Obecnie współpracuje z producentem systemów aluminiowych przy tworzeniu najnowszego rozwiązania technologicznego fasady fotowoltaicznej.
Miejsce
TECHNOPARK Pomerania Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Cyfrowa 6, sala Magnolia, parter budynku F2
71-441 Szczecin
Organizatorzy
  • Główny organizator: Izba Architektów RP