Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

III edycja szkolenia z cyklu "program obowiązkowy" - ochrona przeciwpożarowa
SL/0084/Std/2015

Poszerzenie wiedzy zawodowej w zakresie wybranych problemów projektowania instalacji wentylacji pożarowej w budynkach.

2016-01-19

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

Główny prowadzący: mgr inż. Marian Skaźnik
mgr inż. Marian Skaźnik
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Wieloletni naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego w KW PSP w Katowicach, były prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Oddziału SITP w Katowicach, autor licznych publikacji książkowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w prasie fachowej poświęconych wentylacji pożarowej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona przeciwpożarowa”, autor wielu opracowań dotyczących koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem pasaży, atriów, centrów logistycznych, budynków wysokich oraz garaży - w tym symulacji CFD.

16:15 - 16:30

Pytania, dyskusja

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:00

Prezentacja

Producent, dostawca i serwisant kompleksowych rozwiązań w zakresie oddymiania grawitacyjnego, wentylacji pożarowej i zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych.
Firma „Mercor” – prowadzący: mgr inż. Ewa Painta

17:00 - 18:00

Wykład przedstawiciela firmy "Mercor"

Cel projektowania i rola systemów oddymiania na przykładzie obiektów produkcyjno-magazynowych. Aspekty praktyczne.
Firma „Mercor” – prowadzący: mgr inż. Krzysztof Bagiński
Prowadzący

Wieloletni naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego w KW PSP w Katowicach, były prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Oddziału SITP w Katowicach, autor licznych publikacji książkowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w prasie fachowej poświęconych wentylacji pożarowej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona przeciwpożarowa”, autor wielu opracowań dotyczących koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem pasaży, atriów, centrów logistycznych, budynków wysokich oraz garaży - w tym symulacji CFD

Członek SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania, członek Stowarzyszenia Polska Wentylacja, członek grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Członek OSPZPiSR.
Od 2004 roku związany z firmą „Mercor” SA - koncentruje się na projektowaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności systemów wentylacji pożarowej. Autor wielu wytycznych oraz projektów systemów oddymiania w budynkach produkcyjno-magazynowych i wielu artykułów w prasie branżowej.

Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
Częstochowa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl