Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia projektowania energooszczędnego w świetle najnowszych technologii i przepisów prawa
SL/0002/Std/2016

Praktyczne stosowanie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczędności.

2016-01-21

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 15:30

Obowiązujące normy, przepisy i zalecenia dotyczące budownictwa energooszczędnego.

W wykładzie zostaną przypomniane podstawowe przepisy, normy i zalecenia dotyczące rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omówione zostaną również najważniejsze problemy projektantów dotyczące projektowania energooszczędnego. 

15:30 - 16:10

Analiza budynku pod kątem strat energii cieplnej i elektrycznej.

Możliwości redukcji strat energii w budynku ws. możliwości pozyskiwania energii w obszarze budynku.

Na przykladzie modelowego budynku zostaną wskazane miejsca strat energetycznych budynków i ukazane możliwości ich zbilansowania przy pomocy urządzeń pozyskujących energię. Wykład skupi się głównie na różnych źródłach OZE, ich analizie i usystematyzowaniu.

16:10 - 16:30

Systemy Yawal rekomendowane do budynków energooszczędnych - wykład firmy Yawal SA.

16:30 - 16:50

Energooszczędne i bezpieczne drzwi automatyczne - wykład firmy Record Sp. z o.o.

16:50 - 17:05

Przerwa kawowa

17:05 - 17:25

Automatyka budynku - trendy w budynkach wielorodzinnych - wykład ABB Sp. z o.o.

17:25 - 18:00

Argumenty za i przeciw rozwiązaniom OZE. Rzeczywistość kontra mentalność inwestora.

W interaktywnym wykładzie zostaną przedstawione argumenty przemawiające za i przeciw OZE. Celem jest przygotowanie architektów na odpieranie argumentów przeciwko OZE jak również dostarczenie argumentów umożliwiających przekonanie do propozycji inwestycji w OZE.

18:00 - 18:30

Analiza ekonomiczna inwestycji domu energooszczędnego, koszty utrzymania, czas zwrotu poniesionych kosztów.

Przedstawienie i analiza kosztów energii elektrycznej w budynku w aplikacji arkusza kalkulacyjnego, w którym można przeanalizować efektywność ekonomiczną. Arkusz kalkulacyjny pozwala określić okres zwrotu instalacji fotowoltanicznej. Uczestnicy będą mogli podawać swoje propozycje kosztowe i w czasie rzeczywistym będą mogli otrzymać odpowiedź na temat opłacalności inwestycji. 
Prowadzący
Absolwent Politechniki Krakowskiej wydziału Inżynierii Środowiska i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Posiada uprawnienia Projektowe w zakresie Instalacji Sanitarnych. Od 18 lat aktywnie działa na rynku instalacji sanitarnych a od 6 lat jest jednym z aktywnych uczestników rynku OZE (między innymi jako prelegent w kilkudziesięciu konferencjach technicznych prezentując najnowsze rozwiązania w zakresie OZE). Jako konsultant techniczny z ramienia Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej brał udział w konsultacjach przy opracowywaniu nowych przepisów NFOŚiGW. Jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska takich jak np.: Zielony Instytut, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Obecnie współpracuje z producentem systemów aluminiowych przy tworzeniu najnowszego rozwiązania technologicznego fasady fotowoltaicznej.
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice