Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
MP/0003/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących, przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2016-02-01

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników;

17:00 - 17:10

Wprowadzenie do wykładu - omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii;

17:10 - 17:20

Omówienie budowy tradycyjnego diagramu linijki słońca;

17:20 - 17:40

Analiza nasłonecznienia - przykłady;

17:40 - 18:00

Omówienie i interpretacja § 60 WT - opis najczęściej popełnianych błędów;

18:00 - 19:00

Prezentacja programu "LINIJKA SŁOŃCA" - profesjonalnej nakładki na AutoCAD - przykładowa analiza nasłonecznienia i zacienienia.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl