Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
SL/0002/War/2016

Metody zarządzania własnym czasem i wydajnością oraz sposobami zwiększenia efektywności działania poprzez korzystanie z harmonogramów, ustalanie priorytetów i zmianę sposobu oceny ważności spraw.

Elementy składowe kosztów pracy oraz techniki prawidłowego zarządzania kosztami i należnościami.

Podstawowe zasady higieny pracy, dbanie o równowagę i rozdział pomiędzy pracą a życiem osobistym.

2016-01-28

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:00

Organizacja czasu i poprawa efektywności według metody GTD Davida Allena.

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:30

Efektywność i motywacja

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:30

Propedeutyka negocjacji

18:30 - 19:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice