Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
SL/0003/War/2016

Metody zarządzania własnym czasem i wydajnością oraz sposobami zwiększenia efektywności działania poprzez korzystanie z harmonogramów, ustalanie priorytetów i zmianę sposobu oceny ważności spraw.

Elementy składowe kosztów pracy oraz techniki prawidłowego zarządzania kosztami i należnościami.

Podstawowe zasady higieny pracy, dbanie o równowagę i rozdział pomiędzy pracą a życiem osobistym.

2016-01-29

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00

Organizacja czasu i poprawa efektywności według metody GTD Davida Allena.

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 12:30

Efektywność i motywacja

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 13:30

Propedeutyka negocjacji

13:30 - 14:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice