Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
SL/0004/Std/2016

Wybrane problemy związane z odpowiedzialnością cywilną i zawodową, prawa i obowiązki projektanta w związku z wykonywanym zawodem - na przykładach.

2016-02-10

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:30

Wykład

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:15

Wykład-kontynuacja

18:15 - 18:45

Dyskusja/Możliwość indywidualnej konsultacji z prowadzącym

Prowadzący
Miejsce
SARP O/Bielsko-Biała
Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl