Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu
MP/0006/Std/2016

Sporządzanie analizy nasłonecznienia i zacieniania budynków mieszkalnych projektowanych i istniejących, przy pomocy tradycyjnego diagramu linijki słońca.

2016-02-25

16:15 - 16:30

Rejestracja uczestników;

16:30 - 16:40

Wprowadzenie do wykładu - omówienie podstawowych pojęć z dziedziny astronomii;

16:40 - 16:50

Omówienie budowy tradycyjnego diagramu linijki słońca;

16:50 - 17:10

Analiza nasłonecznienia - przykłady;

17:10 - 17:30

Omówienie i interpretacja § 60 WT - opis najczęściej popełnianych błędów;

17:30 - 18:30

Prezentacja programu "LINIJKA SŁOŃCA" - profesjonalnej nakładki na AutoCAD - przykładowa analiza nasłonecznienia i zacienienia.

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Dunajewskiego 1 - I piętro
33-300 Nowy Sącz