Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nie daj się zaskoczyć - trening negocjacji dla architektów
WP/0005/War/2016

Usystematyzowanie i ujednolicenie pojęć z obszaru negocjacji.

Przygotowanie etapów w procesie negocjacji.

Poznanie technik negocjacyjnych i różnych stylów negocjacyjnych.

Poznanie strategii negocjacyjnych.

2016-02-26

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30

Czym są negocjacje?

Pojęcia, definicje, zagadnienia

11:30 - 11:45

Przerwa

11:45 - 13:15

Skuteczne przygotowanie się do negocjacji

1. Arkusz przygotowania do negocjacji
2. Batna, czyli siła negocjacji
3. Cele negocjacji biznesowych
4. Opracowanie kolejności etapów negocjacji 

13:15 - 13:30

Przerwa

13:30 - 15:00

Techniki negocjacyjne - wybrane przykłady

1. Próbny balon
2. Wilk w owczej skórze (metoda Inspektora Colombo)
3. Szokująca oferta
4. Pozorne ustępstwa
5. Dobry i zły policjant
6. Dokręcanie śruby
7. Niepełne pełnomocnictwo
8. Skubanie

15:00 - 15:15

Przerwa

15:15 - 17:00

Strategie negocjacji. Indywidualna strategia negocjacyjna

1. Uległość
2. Akomodacja
3. Kompromis - negocjacje pozycyjne
4. Rywalizacja
5. Współpraca - negocjacje rzeczowe
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Ukończyła studia na Politechnice Poznańskiej z tytułem mgr. inż. architekta. Od 15 lat prowadzi własną firmę architektoniczną i zarządza nią jako Prezes Spółki. Ukończyła Studia Podyplomowe z Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W 2012 roku otrzymała Certyfikację International Coach ICC oraz Certyfikację Instytutu Neurointeligencjii "Lab profile Practitioner by Shelle Rose Charvet" .
W listopadzie 2014 roku otrzymała Dyplom Studiów Podyplomowych na UE w Poznaniu - praca pt: "Coaching jako narzędzie do zarządzania firmą".

Doświadczenie zawodowe:
praktykujący architekt, od 6 lat prowadzi także coaching zespołowy dla architektów w swojej firmie, a od 2 lat zajmuje się zagadnieniami: life coaching i coaching kariery. Prowadziła wykłady i zajęcia coachingu w Wyższej Szkole Kadry dla Europy w Poznaniu.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl